Άρθρα

Μετεγκατάσταση σε τρίτες χώρες

Σε μερικές περιπτώσεις οι πρόσφυγες δεν μπορούν να έχουν επαρκή προστασία στην πρώτη χώρα ασύλου. Τότε η μετεγκατάστασή τους σε άλλη χώρα είναι αναγκαία.

Διάβασε περισσότερα

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο

Σύντομο ενημερωτικό κείμενο για το γραφείο της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο.

Διάβασε περισσότερα
 

 

 

 

Ταινίες

Ήμασταν εκεί.

Η ταινία κάνει μία ιστορική αναδρομή στο έργο της Ύπατης Αρμοστείας από την ίδρυση του Οργανισμού το 1950 μέχρι το 2000. Συγκεκριμένα , η ταινία αναλύει το ρόλο της Ύπατης Αρμοστείας στις διάφορες προσφυγικές κρίσεις της περιόδου 1950-2000.

Μέρος Ι
56K 256K 512K 
Μέρος ΙI
56K 256K 512K 
Μέρος ΙII
56K 256K 512K 
Μέρος ΙV
56K 256K 512K 
Μέρος V
56K 256K 512K 
Μέρος VΙ
56K 256K 512K