Πρόσθετες εισηγήσεις και συμβουλές για δάσκαλους

Κάθε κεφάλαιο στον οδηγό για δάσκαλους αντιστοιχεί σε ένα κεφάλαιο στο παιχνίδι. Ο οδηγός είναι σε μορφή PDF και μπορείτε να ανοίξετε ολόκληρο το αρχείο ή κεφάλαιά του. Χρειάζονται περίπου 3 λεπτά για να ανοίξει ολόκληρος ο οδηγός.

Εισαγωγή Ολόκληρος οδηγός  
 
 

Πόλεμος

Αβεβαιότητα

Νέα ζωή

Ανάκριση. Ψάξε καταφύγιο για την νύχτα! Ψάξε για δουλειά!
Πρέπει να φύγεις! Ψάξε μεταφραστή! Ώρα για ψώνια.
Έξω από την πόλη! Πρόσφυγας ή μετανάστης; Ποια είναι η προέλευση;
Έξω από την χώρα! Καινούργιος/α στην τάξη. Το πρώτο σου σπίτι.
 
 
Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 

Διασυνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες:

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (παγκοσμίως)
www.unhcr.org
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (στην Ελλάδα)
www.unhcr.gr
Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας
www.moi.gov.cy/moi/asylum
FWC
www.futureworldscenter.org
ΚΙΣΑ - Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό
www.kisa.org.cy

Πίσω στην αρχική σελίδα του παιχνιδιού